Exploring Teachers’ Perceptions in Managing Interracial Interactions in a Multicultural setting: A Case study of Five Malaysian Secondary Schools in Klang Valley

Authors

  • Azam Othman
  • Ismail Sheikh Ahmad
  • Hamidon Abdul Rahman
  • Shahrul Fhaizal Shabu

DOI:

https://doi.org/10.31436/ijes.v1i1-2.14

Abstract

The multicultural school environment at the Malaysian national schools presents a number of issues and challenges for the in-service teachers. This study investigated the experiences of 16 teachers in five selected national type schools in Klang Valley. Through a series of semi-structured interviews, responses from the teachers provided insights to the multiculturalism school environment in a multiracial society such as Malaysia. The findings of this study revealed that low proficiency of the national language among non-Malay students, inadequate multicultural trainings for teachers, and lack of programmes and initiatives that promote unity in a multicultural environment are among the major hurdles faced by teachers. The implications of the findings and recommendations from the teachers on ways to improve the multicultural environment in schools are also presented.

 

Abstrak

 

Persekitaran sekolah kebangsaan yang majmuk budaya di Malaysia menampilkan beberapa isu dan cabaran bagi guru-guru dalam perkhidmatan.  Kajian ini menyelidik pengalaman 16 orang guru daripada lima buah sekolah jenis kebangsaan yang dipilih di sekitar Lembah Klang.  Respons daripada para guru melalui satu siri temubual separa berstruktur, memberi maklumat lebih dalam tentang persekitaran sekolah majmuk budaya dalam masyarakat majmuk seperti Malaysia.  Hasil kajian mendapati penguasaan Bahasa kebangsaan yang rendah dalam kalangan pelajar bukan Melayu, kekurangan latihan tentang kemajmukan budaya dalam kalangan guru dan kekurangan program dan inisiatif bagi memajukan perpaduan kaum dalam persekitaran majmuk budaya merupakan beberapa halangan utama yang dihadapi oleh guru. Kertas ini turut membentangkan implikasi bagi dapatan kajian dan mengesyorkan beberapa saranan daripada para guru tentang cara untuk menambahbaik persekitaran majmuk budaya di sekolah.

Kata kunci: pendidikan majmuk budaya; kemajmukan budaya di Malaysia; sekolah di Malaysia; pengalaman guru tentang kepelbagaian bangsa.

Metrics

Metrics Loading ...

Downloads

Published

2013-12-30

How to Cite

Othman, A., Sheikh Ahmad, I., Abdul Rahman, H., & Fhaizal Shabu, S. (2013). Exploring Teachers’ Perceptions in Managing Interracial Interactions in a Multicultural setting: A Case study of Five Malaysian Secondary Schools in Klang Valley. IIUM Journal of Educational Studies, 1(1-2). https://doi.org/10.31436/ijes.v1i1-2.14

Issue

Section

Articles