The Conceptual Evolution of the Term “Religiosity” in Islamic Thought (Evolusi Konseptual Istilah Keberagamaan (Religiousity) dalam Pemikiran Islam)

Authors

  • Sekou Marafa Toure Assistant Professor in the Department of Theology – Faculty of Sharia and Islamic Studies in the University of Sharjah.

DOI:

https://doi.org/10.31436/jia.v17i1.946

Abstract

Discrepancies in the interpretation of revelation, its application and the adherence to it can be observed among the ranks of Muslim scholars. These differences are a result of the often-obscure gaps between theory and practice, between religious texts and the jurisprudential discretion of the scholars, between actions and those who carry them out, and between one’s understanding and his behaviour. However, questions arise as to whether or not each manifestation of religiosity can be representative of religion, and if every understanding of religion can be portrayed as a form of religiosity. This study aims to explain the difference between religion and religiosity lexically, from the perspective of the connotations of their definitions and the stages the latter has undergone. The researcher will adopt an inductive approach in the study of the interest taken in religiosity throughout history. He will also adopt the analytical approach in the study of whether or not religion and religiosity are the same and in the clarification of the reasons behind the emphasis on religiosity. From among the most important findings of this research is that the concept of religiosity has undergone several temporal phases in Islamic thought and that the current events impacted the focus of the scholars on a particular aspect and perspective of the word.

Keywords: Concept of religiosity, exigencies of faith, Islamic thought.

Abstrak

Perbezaan dalam mentafsir, mengamal dan mematuhi wahyu dapat diperhatikan dalam kalangan pelbagai lapisan ulama Islam. Perbezaan ini muncul disebabkan oleh jurang yang sering tidak jelas antara teori dan amal, antara teks agama dan kebijaksaanaan fiqh para ulama, antara tindakan dan mereka yang melaksanakannya, serta antara kefahaman seseorang individu dengan perlakuannya. Namun, timbul persoalan; adakah setiap manifestasi keberagamaan (kewarakan, ketakwaan, kesalihan) berupaya memanifestasikan agama, dan adakah setiap kefahaman tentang agama dapat dimanifestasikan sebagai suatu bentuk keberagamaan? Kajian ini bertujuan untuk menjelaskan perbezaan antara agama dan keberagamaan secara leksikal, dari perspektif konotasi definisinya dan peringkat-peringkat yang telah dilalui oleh istilah keberagamaan ini. Pengkaji akan menggunakan pendekatan induktif dalam kajiannya mengenai keberagamaan merentasi sejarah. Pengkaji juga akan mengambil pendekatan analitikal dalam mengkaji sama ada agama dan keberagamaan adalah sama, dan dalam menjelaskan sebab sebalik penekanan yang lebih diberikan kepada keberagamaan. Antara dapatan utama kajian ini adalah bahawa konsep keberagamaan telah melalui beberapa fasa temporal dalam pemikiran Islam, dan peristiwa semasa pada satu-satu masa mempengaruhi fokus para ulama terhadap aspek tertentu dan perspektif perkataan beragama.

Kata Kunci: konsep keberagamaan, tuntutan kepercayaan, pemikiran Islam.

References

‘Abdul Muta‘āl, Ṣalāḥ. “At-Tadayyun Al-Jadīd Munāwarah Haḍāriyyah.” IslamOnline, 2008.

Abu Dāwud, Sulaymān b. Al-Ash‘āt As-Sijistānī. Sunan Abu Dāwud. Beirut: Dār Al-Fikr, n.d.

Abu al-Ḥusayn, Aḥmad b. Fāris b. Zakariyya. Mu’jam Maqāyīs Al-Lughat. Edited by ‘Abdussalām Muḥammad Hārun. 2. Vol. 2. Beirut: Dār Al-Fikr, 1979.

Abu Zayd, Nasr. Naqd Al-Khiṭāb Ad-Dīnī. 2nd ed. Cairo: Dār Sina, 1994.

Al-Būṭī, Muḥammad Sa‘īd Ramaḍan. Fiqh Al-Sīrah An-Nabawiyyah. 10th ed. Damascus: Dār Al-Fikr, 1991.

Al-Būṭī, Muḥammad Sa‘īd Ramaḍan. Kubra Al-Yaqīniyāt Al-Kawniyyāt. 8th ed. Damascus: Dār Al-Fikr, 1997.

Āl Dāwud, ‘Abdul-‘Azīz b. Zayd. Taḥawulāt At-Tadayyun Fil-Mujtama’ As-Su‘ūdiyy. Riyadh: Ghainaa Publications, 2009.

Al-Farāhīdī, Abu ‘Abdurrahman Al-Khalīl b. Aḥmad. Kitab Al-‘Ayn. Ed-ited by Mahdī Al-Makhzūmī and Ibrāhīm As-Sāmarāī. 8. Vol. 8. Beirut: Dar El-Hilal, n.d.

Al-Fayyūmī, Aḥmad Muḥammad. Al-Miṣbaḥ Al-Munīr. 1. 5th ed. Vol. 1. Cairo: Amiri Press, 1992.

Al-Firūz Ābādī, Muḥammad Ya’qūb. Al-Qāmus Al-Muḥīṭ. 4. 3rd ed. Vol. 4. Cairo: al-Haiy‘ah al-Misriyyah al-‘Āmmah lil Kutub, 1885.

Al-Hamdhāni, Bahā-uddīn ‘Abdullah b. ‘Aqīl Al-‘Aqīlī Al-Miṣrī. Sharḥ Ibn ‘Aqīl. Edited by Muḥammad Muḥyīyud-Dīn ‘Abdul Ḥamīd. 3. 2nd ed. Vol. 3. Damascus: Dār Al-Fikr, 1985.

Al-Harīrī, Al-Qāsim b. ‘Alī. Durrat Al-Ghawwāṣ Fi Awhām Al-Khawāṣ. Edited by ‘Arafāt Matrajī. 1. Vol. 1. Beirut: Muassasah Al-Kutub Ath-Thaqāfiyyah, 1998.

Al-Kubaysī, Muḥammad ‘Ayāsh. Al-Muḥkam Fil-‘Aqīdah. 1. Vol. 1. Doha: ‘Alām Lil-Fikr wath-Thaqāfah, 2003.

Al-Luwayhīq, ‘Abdurrahman. “Mushkilatul-Ghuluw Fid-Dīn Fil-‘Aṣr Al-Ḥaḍir: Al-Asbāb Al-Āthār Al-‘Ilāj”, 1996.

Al-Qahwajī, Muḥammad Riḍā Muḥammad Bashīr. Muqāranat Al-Adyān. 1st ed. Damascus: Dār Al-Waraq, 2008.

An-Najjār, ‘Abdul-Majīd. Fi Fiqh al-Tadayyun Fahman wa Tanzīlan. 1st ed. Doha: Ministry of Religious Affairs, 1981.

Ar-Rāzi, Muḥammad b. Abi Bakr. Mukhtār Aṣ-Ṣiḥāḥ. 1. Vol. 1. Beirut: Librairie du Liban, 1995.

Az-Zamakhsharī, Abul-Qāsim Maḥmūd b. ‘Amr b. Aḥmad. Al-Mufassal Fi San‘atil ‘Irāb. Edited by ‘Alī Bu Mulhim. 1. Vol. 1. Beirut: Dār Al-Hilal, 1993.

Al-Zamakhsharī, Abul-Qāsim Maḥmūd b. ‘Amr b. Aḥmad. Asās Al-Balāghah. 1. Vol. 1. Beirut: Dār Al-Fikr, 1979.

Az-Zuhayli, Muḥammad Muṣṭafā. Al-‘Itidāl Fit-Tadayyun Fikran wa Sulūkan wa Manhajan. Tripoli: World Islamic Call Society, 1375.

Az-Zuhayli, Muḥammad Muṣṭafā. Waẓīfah Ad-Dīn Fil-Ḥayā Wa Ḥājat An-Nās Ilayhi. Tripoli: World Islamic Call Society, 1976.

Ibn Ḥajar, Abul-Faḍl Aḥmad b. ‘Alī Al-‘Asqalānī. Fatḥ Al-Bārī Sharḥ Saḥiḥ Al-Bukhāri. 13. Vol. 13. Beirut: Dār Al-Ma’rifah, 1959.

Ibn Manzur, Muḥammad b. Mukarram. Lisān Al-‘Arab. 1st ed. Beirut: Dar Sader, n.d.

‘Imāra, Muḥammad. At-Tafsīr al-Mārksī Lid-Dīn. 1st ed. Cairo: Dar El-Shorouk, 1996.

Iqbal, Mohammad. The Reconstruction of Religious Thought in Islam. Lahore: Iqbal Academy Pakistan; Institute of Islamic Culture, 1986.

Khān, Muṣaddiq Majīd. “Mafhūm Ad-Dīn Wa Maẓāhir At-Tadayyun Fil-Qur’an Al-Karīm: Dirāsat Mawḍu‘Iyyat Taḥlīliyyat”, 2014.

Khātimī, Muḥammad. Muṭāla‘āt Fid-Dīn wat-Tadayyun wal-‘Asr. 1st ed. Beirut: Dār Al-Jadīd, 1998.

Ramadan, Tariq. To Be a European Muslim. Leicester: The Islamic Foundation, 1999.

Ramadan, Tariq. Western Muslims and the Future of Islam. New York: Oxford University Press, 2004.

Ṣaḥeeḥ International, ed. The Qur’an: Arabic Text with Corresponding English Meanings. Jeddah: Ṣaḥeeḥ International, 1997.

Ṭaha, Anīs Malik. At-Ta‘addudiyah ad-Dīniyyah: An Islamic Perspective. 1st ed. Kuala Lumpur: Centre for Research in the International Islamic University Malaysia, 2005.

Toure, Sekou. “Religion and Religiosity in Contemporary Islamic Dis-course in Egypt,” 2013.

Yāsīn, ‘Abdul Jawwād. Ad-Dīn Wat-Tadayyun: At-Tashrī’ Wa al-Naṣ wa al-Ijtima’. 2nd ed. Beirut: Al-Markaz Ath-Thaqāfī Al-'Arabī, 2014.

Downloads

Published

2020-09-17

How to Cite

Toure, S. M. . (2020). The Conceptual Evolution of the Term “Religiosity” in Islamic Thought (Evolusi Konseptual Istilah Keberagamaan (Religiousity) dalam Pemikiran Islam). Journal of Islam in Asia (E-ISSN 2289-8077), 17(1), 356–379. https://doi.org/10.31436/jia.v17i1.946

Issue

Section

English Articles