The Law of Will for Heirs in Malaysia: A Juristic Analytical Study

قانون الوصية للوارث في ماليزيا: دراسة فقهية تحليلية

Authors

  • Fatimah Karim Assist. Prof. - Dept. of Fiqh & Usul al-Fiqh - International Islamic University Malaysia
  • Abdul Bari Awang Assoc. Prof. - Dept. of Fiqh & Usul al-Fiqh - International Islamic University Malaysia
  • Mohamad Sabri Zakaria Assist. Prof. - Dept. of Fiqh & Usul al-Fiqh - International Islamic University Malaysia

DOI:

https://doi.org/10.31436/ijfus.v6i1.253

Keywords:

Law, Will for Heirs, Malaysia, Consent

Abstract

The subject of this research is "The Law of Will for Heirs in Malaysia: A Juristic Analytical Study". The research deals with the presentation of legal articles concerning the will for heirs in Malaysia and the validity of their application in the Malaysian society. The law that applies to the Malaysian Muslims in the cases related to the will for heirs is Muslim Wills Enactment of the States of Selangor (1999), Negeri Sembilan (2004), Malacca (2005), and Kelantan (2009) under the section (26). As for the other states that do not have the Muslim Wills Enactment, they refer to the Administration of Islamic Affairs Enactment under the article (b)(viii), and Shariah Court Civil Procedures’ Enactment, Section 245(2). But the implication of the article (26), no. (2) of Muslim Wills Enactment in the States of Selangor (1999), Negeri Sembilan (2004), Malacca (2005), and Kelantan (2009) indicate that the will for heirs is permissible within the limit of one-third (of the property of the deceased person) without depending on the consent of other heirs, and it is consistent with the opinion of the jurists of Shīʽah Imāmiah and some Zaydiyyah, and contrary to the opinion of the majority of jurists who invalidate the will for heirs except with the consent of other heirs. Thus, to clarify the reality of the subject, the researchers rely on the descriptive approach, analytical approach, and field study, by analysing legal articles and conducting personal interviews to obtain the views of the Malaysian muftīs concerning the will for heirs. One of the important findings of the research is that the will for heirs is permissible within the limit of one-third without depending on the consent of other heirs in four states of Malaysia namely Selangor, Negeri Sembilan, Malacca, and Kelantan, based on the discretion and independent reasoning of the judges who consider the needs and benefits of the heirs. This study suggests that the Department of Islamic Development Malaysia (JAKIM) should prepare a paper on the will for heirs (for rectifying the related law for the whole of Malaysia), so that the National Fatwa Committee of Malaysia and the Fatwa Committees of the States can discuss the paper, make decisions, and issue the (correct) fatwā concerning the law of will for heirs.

Downloads

Download data is not yet available.

Metrics

Metrics Loading ...

References

Abu ‘Ayd, ‘Ārif. 2007. “Al-Waṣiyyah Li al-Wārith bayna al-Ḥaẓor wa al-Ibāḥah”. Majallah ‘Ilmiyyah Muḥakkamah. Jāmi‘ah Qaṭar. Vol. 25.

Al-‘Āmilī, Muḥammad bin Jamāl al-Dīn al-Makkī (Al-Shahīd al-Awwal), Zayn al-Dīn al-Jib‘ī (Al-Shahīd al-Thānī). 1992. Al-Rawḍoh al-Bahiyyah. Bayrūt: Manshūrāt Mu’assasah al-A‘lamī Li al-Maṭbū‘āt.

Al-‘Aynī, Badr al-Dīn Maḥmūd bin Aḥmad. 2002. ‘Umdah al-Qārī Sharḥ Ṣaḥīḥ al-Bukhārī. Bayrūt: Dār al- Fikr.

Al-Anṣārī, Zakariyyā bin Muḥammad. 1994. Fath al-Wahhāb bisharaḥ Minhaj al-Ṭullāb. Bayrūt: Dār al-Fikr li al-Ṭibā‘ah wa al-Nashr.

Al-Bayhaqī, Aḥmad bin al-Ḥusīn. 1999. Al-Sunan al-Kubrā. Bayrūt: Dār al-Ma‘ārif.

Al-Buhūtī, al-Shaykh Manṣūr. 2000. Kashāf al-Qanā‘ ‘an Matan al-Iqnā‘. Bayrūt: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah.

Al-Bukhārī, Muḥammad bin Ismā‘īl. 1987. Al-Jāmi‘ al-Ṣaḥīḥ. Bayrūt: Dār Ibn Kathīr.

Al-Bukhārī, Muḥammad bin Ismā‘īl. 2001. Ṣaḥīḥ al-Bukhārī. Bayrūt: Dār Ṭawq al-Najāh.

Al-Dārquṭnī, ‘Alī bin ‘Umar Abū al-Ḥasan. 2004. Sunan al-Dārquṭnī. Bayrūt: Mu’assasah al-Risālah.

Al-Dasūqī, Muḥammad bin Aḥmad bin ‘Arafah. 2005. Ḥashiyyah al-Dasūqī ‘alā al-Sharḥ al-Kabīr. Bayrūt: Dār al-Fikr.

Al-Ghamrāwī, Muḥammad al-Zuhrī. 1987. Al-Sirāj al-Wahhāj. Bayrūt: Dār al-Jīl.

Al-Ghazālī, Abū Ḥāmid Muḥammad bin Muḥammad. 1993. Al-Mustaṣfā. Bayrūt: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah.

Al-Ḥaṭāb, Muḥammad bin ‘Abd al-Raḥman al-Maghribī. 1999. Mawahib al-Jalīl. Bayrūt: Dār Ibn Ḥazam.

Al-Ḥullī, Abū Qāsim Najm al-Dīn Ja‘far bin al-Ḥasan. 1985. Al- Mukhtaṣor al-Nāfi‘ fī Fiqh al-Imāmiyyah. Bayrūt: Dār al-Aḍwā’.

Al-Ḥusīn, Aḥmad Firāj. 2002. Niẓām al-Irth wa al-Waṣāyā fī al-Fiqh al-Islāmī. Bayrūt: Manshūrāt al-Ḥilbī al-Ḥuqūqiyyah.

Al-Jubūrī, ‘Abdullah Muḥammad. 2008. Ahkām al-Mawārīth wa al-Waṣāyā wa al-Waqaf fī al-Shari‘ah al-Islāmiyyah. Kuwālā Lumbūr: Fajar Ūlūnj.

Al-Kāsānī, Abū Bakar bin Muḥammad. 2005. Badā’i‘ al-Ṣonā’i‘ fī Tartīb al-Sharā’i‘. Al-Qāhirah: Dār al-Ḥadīth.

Al-Manāwī, ‘Abd al-Ra’ūf. 1937. Fāyḍ al-Qadīr. Miṣr: Maktabah al-Tijāriyyah al-Kubrā.

Al-Marghīnānī, ‘Alī bin Abī Bakar. 2007. Al-Hidāyah fī Sharḥ Bidāyah al-Mubtadī. Bayrūt: Dār Iḥyā’ al-Turāth al-‘Arabī.

Al-Muzannī, Ismā‘īl bin Yaḥyā. 1990. Mukhtaṣar al-Muzannī fī Furū‘ al-Shāfi‘iyyah. Bayrūt: Dār al-Ma‘rifah.

Al-Nawawī, Abū Zakariyyā Maḥyī al-Dīn Yaḥyā bin Sharaf. 1972. Al-Minhāj Sharaḥ Ṣaḥīḥ Muslim bin al-Ḥujjāj. Bayrūt: Dār Iḥyā’ al-Turāth al-‘Arabī.

Al-Nawawī, Yaḥyā bin Sharf. 2006. Rawḍah al-Ṭālibīn wa ‘Umdah al-Muftīn. Bayrūt: Dār al-Ma‘rifah.

Al-Qalyūbī, Aḥmad Salāmah. 1995. Ḥāshiyatā Qalyūbī wa ‘Amīrah. Bayrūt: Dār al-Fikr.

Al-Qushayrī, Muslim bin al-Ḥujjāj. 2004. Ṣaḥīḥ al-Muslim. Bayrūt: Dār al-Kutub al-‘Arabī.

Al-Sarītī, ‘Abd al-Wadūd Muḥammad. 1997. Al-Waṣāyā wa al-Awqāf wa al-Mawārīth fī al-Sharī‘ah al-Islāmiyyah. Bayrūt: Dār al-Nahḍoh Al-‘Arabiyyah.

Al-Sharbīnī, Muḥammad bin Aḥmad. 2000. Mughnī al-Muḥtāj. Bayrūt: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah.

Al-Shāṭibī, Ibrāhīm bin Mūsā. 2003. Al-I‘tiṣām. Al-Qāhirah: Dār al-Ḥadīth.

Al-Shawkānī, Muḥammad bin ‘Alī. 2004. Muntaqā al-Akhbār ma‘a Nayl al-Awṭār. Al-Urdun: Bayt al-Afkār al-Dawliyyah.

Al-Shaykh al-Mufīd, Muḥammad bin Muḥammad. Al-Muqni‘ah. Bayrūt: Dār al-Mufīd li al-Ṭibā‘ah wa al-Nashr wa al-Tawzī‘.

Al-Ṣin‘ānī, Muḥammad bin Ismā‘īl. 2006. Bulūgh al-Marām ma‘a Subul al-Salām. Al-Riyyāḍ: Maktabah al-Ma‘ārif Li al-Nashar wa al-Tawzī‘.

Al-Suyūṭī, ‘Abd al-Raḥman bin Abī Bakr. 2007. Al-’Ashbāh wa al-Naẓā’ir. Bayrūt: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah.

Al-Ṭibāṭibā’ī, Sayyīd ‘Alī. 1991. Riyyāḍ al-Masā’il. Iīrān: Mu’assasah Li al-Nashar al-Islāmī al-Tābi‘ah Li Jamā‘ah al-Mudarrisīn bi Qim al-Mushrifah.

Al-Tirmidhī, Muḥammad bin ‘Isā. 2007. Sunan al-Tirmidhī. Damshiq: Dār Ibn Kathīr.

Al-Zarqā’, Aḥmad. 1983. Sharaḥ al-Qawā‘id al-Fiqhiyyah. Bayrūt: Dār al-Garb al-Islāmī.

Al-Zilmī, Muṣṭofā Ibrāhīm. 2012. Aḥkām al-Mīrāth wa al-Waṣiyyah wa Ḥaq al-Intiqāl fī al-Fiqh al-Islāmī al-Muqārin wa al-Qānūn. Kurdustān: Markaz Dirāsāt Birlimān.

Al-Zuḥaylī, Muḥammad Muṣtofā. 2006. Al-Qawā‘id al-Fiqhiyyah wa Taṭbīqātuhā fī al-Madhāhib al-Arba‘ah. Damshiq: Dār al-Fikr.

Ibnu al-Murtaḍā, Ahmad bin Yaḥya. 1975. Al-Baḥr al-Zakhār. Bayrūt: Mu’assasah al-Risālah.

Ibnu Ḥajar al-Haytamī, Aḥmad bin Aḥmad. 2001. Tuḥfah al-Muḥtāj bisharaḥ al-Minhāj. Bayrūt: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah.

Ibnu Mufliḥ, Ibrāhīm bin Muḥammad. 1997. Al-Mubdi‘ fī Sharaḥ al-Muqni‘. Bayrūt: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah.

Ibnu Nujaym, Zainuddīn bin Ibrāhīm. 2002. Al-Baḥr al-Ra’iq Syaraḥ Kanz al-Daqā’iq. Al-Qāhirah: Dār al-Kitāb al-Islāmī.

Ibnu Qudāmah, ‘Abdullah bin Aḥmad. 1985. Al-Mughnī. Bayrūt: Dār al-Fikr.

Jabatan Wakaf Zakat dan Haji (JAWHAR). 2010. Manual Pengurusan Wasiat Islam. Putrajaya: Najjah One Trading & Services.

Jabatan Wakaf Zakat dan Haji (JAWHAR). 2015. Manual Pengurusan Model Perundangan Wasiat. Putrajaya: Najjah One Trading & Services.

Jasni bin Sulong. 2005. “Wasiat kepada Waris: Pembaharuan Undang-Undang dan Penggubalan di Selangor Malaysia”. Jurnal Syariah 13:2.

Malay References:

Mohd Ridzuan bin Awang. 2006. “Pengurusan Harta Orang Islam di Malaysia: Isu Undang-Undang dan Penyelesaian”. Prosiding Seminar Kebangsaan Pengurusan Harta dalam Islam, Universiti Kebangsaan Malaysia.

Muḥammad ‘Aāmir, ‘Abd al-Laṭīf. 2006. Aḥkām al-Waṣāyā wa al-Waqf. Al-Qāhirah: Maktabah Wahbah.

Noor Lizza Mohamed Said. 2015. “Amalan Wasiat kepada Waris di Malaysia”. Isu Syariah dan Undang-Undang, Siri 19.

Shaykh Muḥammad al-Jazūlī, Nāib Ra’īs Qāḍī Quḍāt al-Sūdān. “Al-Sulṭah al-Qaḍā’iyyah Jumhūriyyah al-Sūdān.” Retrived on 27 February 2018 from http://sj.gov.sd/ar/content/book/%D8%B4%D8%B1%D8%B9%D9%8A

Siti Mashitoh Mahamood. 2006. “Bidang Kuasa Pentadbiran Harta Pusaka di Malaysia: Perspektif Perundangan Syariah dan Sivil”. Prosiding Seminar Kebangsaan Pengurusan Harta dalam Islam, Universiti Kebangsaan Malaysia.

Zaini bin Nasohah. 2006. “Pelaksanaan Wasiat di Mahkamah Syariah”. Prosiding Seminar Kebangsaan Pengurusan Harta dalam Islam, Universiti Kebangsaan Malaysia.

Interviews:

Mufti Negeri Selangor; Dato' Setia Hj. Mohd. Tamyes bin Abd. Wahid, mewakilkan Ustaz Indera Shahril bin Mohd Shahid; Pengurus Baitulmal Majlis Agama Islam Selangor (MAIS) untuk menjawab soalan temuramah pihak Jabatan Mufti Selangor, bertempat di Tingkat 9, Menara Utara Bangunan Sultan Idris Shah, Shah Alam, Selangor, pada 19 Julai 2017 (Rabu) jam 9.15 pagi.

Mufti Negeri Sembilan; Dato’ Hj. Mohd. Yusof bin Hj. Ahmad, menjawab soalan temuramah secara bertulis disebabkan kekangan masa.

Mufti Wilayah Persekutuan; Datuk Dr. Zulkifli bin Mohamad Al-Bakri, mewakilkan Ustaz Tajul Urus bin Abdul Halim; Ketua Unit Istinbat, Pejabat Mufti Wilayah Persekutuan untuk menjawab soalan temuramah. Disebabkan kekangan masa, soalan temuramah dijawab melalui talian telefon 018-9536696 pada 25 September 2018 (Selasa) jam 3.04 petang.

Temuramah bersama Dato' Abdul Halim bin Tawil; Mufti Negeri Melaka, pada 4 Oktober 2017 (Rabu) jam 11.30 pagi, bertempat di Jabatan Mufti Negeri Melaka, Aras 2, Imarah A, Pusat Islam Melaka, Jalan Bukit Palah, Melaka.

Temuramah bersama Dato' Sri Dr. Haji Abdul Rahman bin Haji Osman; Mufti Negeri Pahang, pada 31 Julai 2017 (Isnin) jam 10.00 pagi, bertempat di Jabatan Mufti Negeri Pahang, Kompleks Islam Sultan Haji Ahmad Shah, Pekan, Pahang.

Temuramah bersama Puan Siti Madiha binti Ruzmi; Pegawai Penyelidik (JAKESS), pada 26 Januari 2018 (Jumaat) jam 10.00 pagi, bertempat di Mahkamah Tinggi Syariah Selangor, Tingkat 5, Bangunan Mahkamah Syariah Sultan Idris Shah, Shah Alam, Selangor.

Temuramah bersama Timbalan Mufti Negeri Perak; Ustaz Zamri bin Hashim yang mewakili Mufti Negeri Perak Tan Sri Harussani bin Hj. Zakaria, pada 23 Ogos 2017 (Rabu) jam 10.00 pagi, bertempat di Jabatan Mufti Negeri Perak, Tingkat 5 Kompleks Islam Darul Ridzuan, Ipoh, Perak.

Temuramah bersama Ustaz Indera Shahril bin Mohd Shahid; Pengurus Baitulmal Majlis Agama Islam Selangor (MAIS), pada 19 Julai 2017 (Rabu) jam 9.15 pagi, bertempat di Tingkat 9, Menara Utara Bangunan Sultan Idris Shah, Shah Alam, Selangor.

Cases:

Mohd Nazry bin Abdul Latif lwn. Narimah binti Abdullah (2015) No. Kes: 05100- 039-0074-2015.

Mohd. Fazil bin Mat Daud lwn. Mat Daud bin Pitut (2015) No. Kes: 08100-039- 00776- 2015.

Mohd. Hadi bin Yasu’aa dll. lwn. Siti Hawa Deraman (2001) No. Fail: 348/01.

Muhammad Khusyairi bin Haji Md. Abd. Manap lwn. Nor Adilah binti Mohamad Amin (2016) No. Kes: 05100-039-0248-2016.

Nik Salma Zaidah binti Haji Wan Zaid lwn. Nik Hasnah binti Nik Din dan Nik Ruhiya Zaidah binti Wan Zaid, Jurnal Hukum (2002) XV (II).

Rozila binti Ramli lwn. Zabariah binti Tak (2013) No. Kes: 08100-039-0104-2013.

Siti Aishah binti Mohd. Latpi lwn. Muhammad Fuad bin Kamaludin (2016) No. Kes: 05100-039-0285-2016.

Siti binti Yatim lwn. Mohamed Nor bin Bujai (1928) 6 FMSLR 135.

Acts and Enactments:

Administration of Islamic Law (Federal Territories) Act 505/1993.

Administration of Islamic Law (Pahang) Enactment No. 3/1991.

Administration of Islamic Religious Affairs (Terengganu) Enactment No. 12/1986.

Administration of the Religion of Islam (Negeri Sembilan) Enactment No. 10/2003.

Administration of the Religion of Islam (Perak) Enactment No. 4/2004.

Administration of the Religion of Islam (Perlis) Enactment No. 4/2006.

Administration of the Religion of Islam (State of Johor) Enactment No. 16/2003.

Administration of the Religion of Islam (State of Penang) Enactment No. 2/2004.

Administration of the Religion of Islam (State of Selangor) Enactment No. 1/2003.

Administration of the Religion of Islam Enactment (State of Malacca) No. 7/2002.

Fatwa (Sabah) Enactment No. 7/2004.

Islamic Civil Procedure (Kedah) Enactment No. 2/1979.

Islamic Family Law (Federal Territory) Act 303/1984.

Islamic Family Law (Negeri Sembilan) Enactment No. 11/2003.

Islamic Family Law (Pahang) Enactment No. 3/2005.

Islamic Family Law (Perak) Enactment No. 6/2004.

Islamic Family Law (State of Malacca) Enactment No. 12/2002.

Islamic Family Law (State of Selangor) Enactment No. 2/2003.

Islamic Religious Council and Malay Customs of Kelantan Enactment 1994.

Majlis Islam Sarawak Ordinance Chapter 41/2001.

Mufti and Fatwa (Kedah Darul Aman) Enactment No. 10/2008.

Muslim Wills Kelantan Enactment No. 4/2009.

Muslim Wills Malacca Enactment No. 4/2005.

Muslim Wills Negeri Sembilan Enactment No. 5/2004.

Muslim Wills Selangor (Amendment) Enactment A52/2016.

Muslim Wills Selangor Enactment No. 4/1999.

Qānūn al-Aḥwāl al-Shakhṣiyyah al-Sūrī, Raqm 59, Sanah 1953.

Qānūn al-Waṣiyyah al-Miṣrī, Raqm 71, Sanah 1946.

Rang Undang-Undang Wasiat Orang Islam (Pahang) 2014.

Syariah Civil Procedure (Sarawak) Ordinance Chapter 44/2001.

Syariah Court Civil Procedure (Federal Territories) Act 585/1998.

Syariah Court Civil Procedure (Pahang) Enactment No. 9/2002.

Syariah Court Civil Procedure (Perak) Enactment No. 7/2004.

Syariah Court Civil Procedure (Perlis) Enactment No. 6/2006.

Syariah Court Civil Procedure (Sabah) Enactment No. 10/2004.

Syariah Court Civil Procedure (State of Johor) Enactment No. 20/2003.

Syariah Court Civil Procedure (State of Penang) Enactment No. 4/2004.

Syariah Court Civil Procedure (Terengganu) Enactment No. 4/2001

Syariah Courts (Kedah Darul Aman) Enactment No. 12/2008.

Syariah Courts (Sabah) Enactment No. 6/2004.

Syariah Courts (Sarawak) Ordinance Chapter 42/2001.

Wills Act 346/1959.

Published

29-01-2022

How to Cite

Karim, F., Awang, A. B., & Zakaria, M. S. (2022). The Law of Will for Heirs in Malaysia: A Juristic Analytical Study: قانون الوصية للوارث في ماليزيا: دراسة فقهية تحليلية. International Journal of Fiqh and Usul Al-Fiqh Studies, 6(1), 71–88. https://doi.org/10.31436/ijfus.v6i1.253

Issue

Section

Arabic Articles

Most read articles by the same author(s)

1 2 > >>