The Effect and Applications of the Legal Maxim Custom is an Arbitrator in Iraqi Civil Law: An Analytical Study

أثر قاعدة العادة محكَّمة في القانون المدني العراقي وتطبيقاتها: دراسة تحليلية

Authors

  • Ardawan Mustafa Ismael Lecturer, Islamic Science College, Salahaddin University, Iraq
  • Arif Ali Arif Prof., Department of Fiqh & Usul al-Fiqh, International Islamic University Malaysia

DOI:

https://doi.org/10.31436/ijfus.v4i1.168

Keywords:

Effect, Islamic Legal Maxim, Custom Is An Arbitrator, Civil Law, Iraq

Abstract

The legal maxims are an integral part of Islamic jurisprudence. These maxims combine the various issues of jurisprudence, from different sections and diverse topics, so that the particulars (al-juz’iyyāt) are referred to the universals (al-kulliyyāt) and the branches (al-furūʿ) to the basic principles (al-uṣūl). Hence, the research seeks to clarify the impact of a major Islamic legal maxim which is “Custom is an arbitrator” in the Iraqi civil law, using the inductive, analytical and descriptive methods. The research has shown that since this maxim and other maxims branching from it have been mentioned and referred to in the law, these maxims therefore have profoundly affected Iraqi civil law. Then, the study reviews the most prominent articles of the Iraqi civil law which are applications of this major maxim and its subsidiary maxims, especially in the selling and buying, lease, sharecropping contract and work contract. The research concludes that the Islamic legal maxim “Custom is an arbitrator” and its subsidiary maxims influenced the Iraqi civil law and made it strong in its formulation and articles. This research recommends the codifiers and decision-makers of the Islamic world to return to the wellspring of Islamic legal maxims and use them in codifying laws in various spheres of life.

Downloads

Download data is not yet available.

Metrics

Metrics Loading ...

References

Abū Sinah, Aḥmad Fahmī. (1948). Al-ʿUrf Wa al-ʿĀdah Fī Raʾy al-Fuqahāʾ. Maṭbaʿah al-Azhār.

Al-ʿAṭṭār, Ḥasan. (1999). Ḥāshiyah al-ʿAṭṭār ʿAlā al-Muḥallā. Beirut: Dār al-Kutub al-ʿIlmiyyah.

Al-Bāhīsayn, Yaʿqūb bin ʿAbd al-Wahhāb. (2012). Qāʿidah al-ʿĀdah Muḥakkamah. Riyadh: Maktabah al-Rushd.

Al-Bakrī, ʿAbd al-Bāqī. (n.d.). Al-Madkhal Li Dirāsah al-Qānūn. Cairo: Sharikah al-ʿĀtik.

Al-Burnū, Muḥammad Ṣidqī. (n.d.). Mawsūʿah al-Qawāʿid al-Fiqhiyyah. Beirut: Muassasah al-Risālah.

Al-Dasūqī, Muḥammad ʿArfah. (n.d.). Ḥāshiyah al-Dasūqī ʿAlā al-Sharḥ al-Kabīr. Taḥqīq: Muḥammad ʿIllish. Beirut: Dār al-Fikr.

Al-Dāwūdī, Ghālib ʿAlī. (2004). Al-Madkhal Ilā ʿIlm al-Qānūn. Amman: Dār Wāʾil.

Al-Jurjānī, ʿAlī bin Muḥammad. (1405AH). Al-Taʿrīfāt. Taḥqīq: Ibrāhim al-Anbārī. Beirut: Dār al-Kitāb al-ʿArabī.

Al-Mawsūʿah al-Fiqhiyyah al-Kuwaitīyyah. (1404AH). Kuwait: Dār al-Salāsil.

Al-Sarḥān, Muḥyī Hilāl. (2005). Tabsīṭ al-Qawāʿid al-Fiqhiyyah Wa Sharḥuhā Wa Dawruhā Fī ʾIthrāʾ al-Tashrīʿāt al-Ḥadīthah. Beirut: Dār al-Kutub al-ʿIlmiyyah.

Al-Subkī, ʿAbd al-Wahhāb bin ʿAlī. (1991). Al-Ashbāh Wa al-Naẓāʾir. Beirut: Dār al-Kutub al-ʿIlmiyyah.

Al-Suyūṭī, ʿAbd al-Raḥmān bin Abī Bakr. (1403AH). Al-Ashbāh Wa al-Naẓāʾir. Beirut: Dār al-Kutub al-ʿIlmiyyah.

Al-Zalmī, Muṣṭafā Ibrāhim. (2014). ʾĪḍāḥ al-Fawāʾid Fī Sharḥ al-Qawāʿid ʿAlā Namṭ Jadīd. Tehran: Dār Iḥsān.

Al-Zarqā, Muṣṭafā Aḥmad. (1433AH). ʿAqd al-Bayʿ. Damascus: Dār al-Qalam.

Al-Zarqā, Muṣṭafā Aḥmad. (2004). Al-Madkhal al-Fiqhī al-ʿĀmm. Damascus: Dār al-Qalam.

Al-Zuhaylī, Wahbah. (n.d.). Al-Fiqh al-Islāmī Wa Adillātuhu. Damascus: Dār al-Fikr.

Ḥaydar, ʿAlī. (2003). Durar al-Ḥukkām. Taḥqīq: Fahmī al-Ḥusaynī. Beirut: Dār al-Kutub al-ʿIlmiyyah.

Ibn al-Qayyim, Muḥammad bin Abī Bakr. (1973). Iʿlām al-Muwaqqiʿīn ʿAn Rabb al-ʿĀlamīn. Taḥqīq: Ṭāha ʿAbd al-Raʾūf. Beirut: Dār al-Jayl.

Ibn ʿAṭiyyah, ʿAbd al-Ḥaqq bin Ghālib. (1993). Al-Muḥarrar al-Wajīz. Taḥqīq: ʿAbd al-Salām ʿAbd al-Shāfī. Beirut: Dār al-Kutub al-ʿIlmiyyah.

Ibn Fāris, Aḥmad bin Zakariyā. (1979). Muʿjam Maqāyīs al-Lughah. Taḥqīq: ʿAbd al-Salām Muḥammad Hārūn. Dār al-Fikr.

Ibn Nujaym, Zayn al-ʿĀbidīn bin Ibrāhim. (1980). Al-Ashbāh Wa al-Naẓāʾir. Beirut: Dār al-Kutub al-ʿIlmiyyah.

Ibrāhim Muṣṭafā. (n.d). Al-Muʿjam al-Wasīṭ. Dār al-Daʿwah, Majmaʿ al-Lughah al-ʿArabiyyah.

Maʿlamah Zāyid Li al-Qawāʿid al-Fiqhiyyah Wa al-Uṣūliyyah. (2013). Abu Dhabi.

Published

31-01-2020

How to Cite

Mustafa Ismael, A., & Ali Arif, A. (2020). The Effect and Applications of the Legal Maxim Custom is an Arbitrator in Iraqi Civil Law: An Analytical Study: أثر قاعدة العادة محكَّمة في القانون المدني العراقي وتطبيقاتها: دراسة تحليلية. International Journal of Fiqh and Usul Al-Fiqh Studies, 4(1), 33–42. https://doi.org/10.31436/ijfus.v4i1.168

Issue

Section

Arabic Articles

Most read articles by the same author(s)