Application of al-Qarḍ al-Ḥasan For Social Financing Through Temporary Cash Waqf and Zakāh: A Maqāṣidic Approach

توظيف القرض الحسن للتمويل الاجتماعي من خلال الوقف النقدي المؤقت والزكاة: دراسة مقاصدية

Authors

  • Bouhedda Ghalia Associate Professor, Department of Fiqh and Usul al-Fiqh, International Islamic University Malaysia
  • Younes Soualhi Professor, INCEIF University, Kuala Lumpur, Malaysia
  • Zulqernain Haider Subhani PhD Researcher, Department of Fiqh and Usul al-Fiqh, International Islamic University Malaysia
  • Saidatolakma Mohd Yunus Assistant Professor, Department of Fiqh and Usul al-Fiqh, International Islamic University Malaysia

DOI:

https://doi.org/10.31436/ijfus.v7i2.305

Keywords:

Temporary Cash Waqf, Zakāh, al-Qarḍ al-Ḥasan, Social Financing, Maqāṣid al-Sharīʽah

Abstract

This research article aims to study the possibility of applying temporary cash waqf and zakāh in the contemporary world as they constitute the fundamental pillars of social financing in the Islamic financial and economic system, and they have a crucial role in achieving higher intents of Sharīʽah, like legal justice, social cooperation, and economic welfare. The problem of the research lies in the differences of opinions of scholars regarding the permissibility of applying al-qarḍ al-ḥasan on zakāh. This article attempts to employ the maqāṣid approach to give the preference among those views as well as delineating the rules and proposing suitable tools for it. Similarly, this research again takes the maqāṣid approach to offer the application of al-qarḍ al-ḥasan on temporary cash waqf. Content analysis and comparative analysis methods have been used in this research. By applying a maqāṣidic analogy between zakāh and cash waqf, the study concluded that al-qarḍ al-ḥasan is permissible to be granted through cash waqf based on the analogy of the permissibility of granting al-qarḍ al-ḥasan through zakāh. The study recommends that the proposed al-qarḍ al-ḥasan grants through zakāh and waqf be managed by governmental zakāh and waqf institutions as well as public Islamic banks for better governance.

Downloads

Download data is not yet available.

Metrics

Metrics Loading ...

References

Ab Rahman, M. F., & Amanullah, M. 2017a. Challenges and Problems facing the application of temporary waqf in selected states in Malaysia: new issues and their guiding rules. Journal of King Abdulaziz University, Islamic Economics, 30(3), 291–314.

Ab Rahman, M. F., & Amanullah, M. 2017b. Implementation of Temporary waqf: A Comparative Study Between Kuwait and Malaysia. Jurnal Fiqh, 14, 75–98.

Al- Sayyārī, K. M. 2014. Iqrāḍ al-Mustaḥiqqīn li al-Zakāh min Māl al-Zakāh. Riyāḍ: Dār al-Maymān li al-Nashr wa al-Tawzīʿ.

Al-ʿAdwī, A. H. Al. 1994. Ḥāshiyah al-ʿAdwī ʿAlā Sharḥ Kifāyah al-Ṭālib al-Rabbānī. Dār Al-Fikr.

Al-ʿAjmī, N. 2008. Al-Iqrāḍ min Amwāl al-Zakāh. 17th Conference on Contemporary zakāh Issues.

Al-Anṣārī, Z. M. 1994. Fatḥ al-Wahhāb bi Sharḥ Manhāj al-Ṭullāb. Beirut: Dār Al-Fikr li al-Ṭibāʿah wa al-Nashr.

Al-ʿAynī, B. D. 2000. Al-Bināyah Sharḥ al-ʿInāyah. Beirut: Dār al-Kutub al-ʿIlimiyyah.

Al-Bahūtī, M. Y. I. 1983. Kasshāf al-Qināʿ ʿan Matn al-Iqnāʿ. ʿĀlam al-Kutub.

Al-Bahuti, M. Y. I. 2000. Sharḥ Muntahā al-Irādāt. Muʾassasah al-Risālah Nāshirūn.

Al-Bukhārī, M. I. 2001. Sahīh al-Bukhārī. Dār Ṭawq al-Najāh.

Al-Dardir, A. M. A. 2000. Aqrab al-Masālik li Madhhab al-Imām Mālik. Maktabah Ayyūb.

Al-Ḥaṭṭāb, S. D. 1992. Mawāāhib al-Jalīl Fī Sharḥ Mukhtaṣar Khalīl. Beirut: Dār al-Fikr.

Al-Kharashī, A. A. 1317Ah. Sharḥ al-Kharashī ʿAlā Mukhtaṣar Khalīl. Bulāq: al-Maṭbaʿah al-Amīriyyah.

Al-Maqdisī, I. Q. 2005. Al-Mughni. Maktabah al-Qāhirah.

Al-Mardāwī, ʿA. D. 1995. Al-Inṣāf fī Maʿrifah al-Rājiḥ Min al- Khilāf. Cairo: Ḥajr li al-Ṭibāʿah wa al-Nashr.

Al-Nawawī, M. S. n.d. Al-Majmūʿ Sharḥ al-Muhadhdhab. Dār Al-Fikr.

Al-Qarāḍawī, Y. 1973. Fiqh al-Zakāh. Muʾassasah al-Risālah.

Al-Sārakhsi, S. 1989. Al-Mabsūṭ. Dār al-Maʿrifah.

Al-Sharbīnī, S. M. K. 1997. Mughnī al-Muḥtāj Ilā Maʿrifah Alfāẓ al-Minhāj. Dār al-Maʿrifah.

Al-Shawkānī, M. A. 1993. Nayl al-Awṭār. Dār al-Ḥadīth.

Al-Shīrazī, A.I.I. n.d. Al-Muhaddhab fī Fiqh al-Imām Al-Shafīʿī. Bayrūt: Dār al-Kutub al-ʿIlmiyyah.

ʿAudah, J. 2020. Dafʿ al-Zakāh Li Waqf Khayrī Yaqūmu ʿAlā Maṣraf Min Maṣārifihā al-Sharʿiyyah. The European Council for Fatwa and Research, 31(1), 1–16.

Cambridge Dictionary. (n.d.). https://dictionary.cambridge.org/

Djafri, F., Laldin, M. A., & Abdul Kader, S. Z. S. 2022. waqf Property: Concepts, Management, Development, and Financing. Journal Sultan Qaboos University of Legal Studies, 1(1), 3–30.

Ghalia, B., Busari, S. A., & Yunus, S. 2021. Activating Temporary waqf and its Mechanisms in Social Financing in Alleviating the Effects of Covid-19: Applicable Prospects in Malaysia. Covid-19 Sonrasi Islam Ekonomisi, 296.

Ibn ʿĀbidīn, M. A. 2000. Radd al-Muḥtār ʿAlā al-Durr al-Mukhtār. Dār al-Maʿrifah.

Ibn al-Humām, K. 1970. Fatḥ al-Qadīr. Maktabah Muṣṭafā al-Bābī al-Ḥalabī.

Ibn al-Mufliḥ, A. I. B. 1997. Al-Mubdiʿ fī Sharḥ al-Muqniʿ. Dār al-Kutub al-ʿIlmiyyah.

Ibn al-Mulaqqin, S. A. H. 1986. Tuḥfah al-Muḥtāj Ilā Adillah al-Minhāj. Dār al-Ḥirāʾ.

Ibn al-Taymiyyah, T. A. 2004. Majmūʿ al-Fatāwā. Mujammaʿ al-Mālik Fahd.

Ibn al-Taymiyyah, T. A. 1418AH. Al-Mustadrak ʿAlā Majmūʿ Fatāwā Shaykh al-Islām, n. p.

Ibn Mājah, A. A. M. 2009. Sunan Ibn Mājah. Dār al-Risālah al-ʿĀlamiyyah.

Ibn Qudāmah, A. M. D. 2005. Al-Mughnī wa Yalīhi Al-Sharḥ Al-Kabīr. Egypt: Dār Al-Kitāb Al-ʿArabī.

Khalil, I. M. 2008. Al-Tawḍīḥ Fī Sharḥ Mukhtaṣar Ibn al-Ḥājib Marzak Najibwih li al-Makhṭūṭāt.

Magda, I. A. M. 2009. Cash waqf: A New Financial Product. Prentice Hall.

Malik, bin A. 1985. Al-Muwaṭṭaʾ. Dār Ihyāʾ al-Turāth al-ʿArabī.

Malik, B. A. 1994. Al-Mudawwanah. Beirut: Dār al-Kutub al-ʿIlmiyyah.

Merriam-Webster. n.d. https://www.merriam-webster.com

Muslim, A. H. 1955. Sahīh Muslim. Matbaʿ ʿĪsā al-Bābī al-Ḥalabī.

Mustafa, I., Ahmad, A.-Z., Abdul Qadir, H., & Al-Najjar, M. n.d. Al-Muʿjam al-Wasīṭ. Dār al-Daʿwah.

Oxford English Dictionary. (n.d.). https://www.oed.com

Ramli, A. M., & Jalil, A. 2014. Model Perbankan Wakaf Korporat: Analisis Wakaf Selongor Muamalat. Jurnal Pengurusan (UKM), 24.

Sālim, A. B. M. S. 2014. Aḥkām Idārah al-Jamʿiyyah al-Khayriyyah li Amwāl al-Zakāh. Dār Kunūz Ishbiliyā.

Ṭāha, H. S. 2009. Al-Iqrāz min Amwāl al-Zakāh. 18th Conference on Contemporary zakāh Issues.

Yacoob, H. 2013. Waqf History and Legislation in Malaysia: A Contemporary Perspective. Journal of Islamic and Human Advanced Research, 3(6), 387–402.

Downloads

Published

31-07-2023

How to Cite

Ghalia, B., Soualhi, Y., Haider Subhani, Z., & Mohd Yunus, S. (2023). Application of al-Qarḍ al-Ḥasan For Social Financing Through Temporary Cash Waqf and Zakāh: A Maqāṣidic Approach: توظيف القرض الحسن للتمويل الاجتماعي من خلال الوقف النقدي المؤقت والزكاة: دراسة مقاصدية. International Journal of Fiqh and Usul Al-Fiqh Studies, 7(2), 75–88. https://doi.org/10.31436/ijfus.v7i2.305

Issue

Section

English Articles