The Principle of Good Choice of Means of Expression for Direct Fatwa: A Case Study of Issuing Direct Fatwā on the Distance between Worshipers in the Congregational Prayer

ضابط حسن اختيار وسيلة التعبير عن الفتوى المباشرة: الفتوى المباشرة عن التباعد بين المصلين في صلاة الجماعة أنموذجا

Authors

  • Mohd Rashid Abdul Razak Lecturer - Centre for Languages and Pre-University Academic Development - International Islamic University Malysia
  • Abdul Manan Ismail Assoc. Prof. - Faculty of Shariah and Law - Universiti Sains Islam Malaysia

DOI:

https://doi.org/10.31436/ijfus.v6i1.252

Keywords:

Direct Fatwās, Expression, Principle

Abstract

This research deals with the direct fatwā on the issue of distance between worshipers in the congregational prayer and the extent of its compliance with “the principle of good choice of means of expression used by a muftī for issuing fatwās”, focusing on the direct fatwā issued by the Fatwā House in the state of Kedah. The research uses the descriptive analytical method to describe the essence of the topic and discuss the opinions of jurists on it from the considered jurisprudential references. The researchers came up with Islamic guidelines and values (of using good expression for issuing fatwā) and linked them to the current Malaysian context. The researchers also analyse the direct fatwā from the Fatwā House in the state of Kedah in this regard, and they conclude that this direct fatwā complies with the principle mentioned above.

Downloads

Download data is not yet available.

Metrics

Metrics Loading ...

References

ʾAbu al-Baṣal, ʿAbd al-Nāṣir Mūsā. 1429AH. Ḍawābiṭ al-Fatwā ʿAbra al-Faḍāʾiyyāt. Saudi Arabia: Muʾtamar al-Fatwā Wa Ḍawābiṭuhā.

ʾAḥmad, ʾAbū ʿAbdillāh ʾAḥmad bin Muḥammad bin Ḥanbal. 1421AH. Al-Musnad. Beirut: Muʾassasah al-Risālah.

Al-ʾAṣfahānī, Maḥmūd bin ʿAbd al-Raḥmān. 1406AH. Bayān al-Mukhtaṣar Sharḥ Mukhtaṣar ʾIbn al-Ḥājib. Mecca: Jāmiʿah ʾUmm al-Qurā.

Al-ʿAwdah, Salmān bin Fahd. 2008. Al-Fatwā al-Mubāshirah Wa ʾAḥkāmuhā. Kuwait: al-Markaz al-ʿĀlamī Li al-Wasaṭiyyah.

Al-Bahūtī, Manṣūr bin Yūnus. 1414AH. Sharḥ Muntahā al-ʾIrādāt. Beirut: ʿĀlam al-Kutub.

Al-Fawzān, ʿAbd al-ʿAzīz bin Fawzān. 1430AH. Al-ʾIftāʾ al-Faḍāʾī. Saudi Arabia: Al-Jamʿiyyah al-Fiqhiyyah al-Saʿūdiyyah.

Al-Fazārī, ʾAbū ʾIsḥāq ʾIbrāhīm bin Muḥammad. 1987. Al-Siyar. Beirut: Muʾassasah al-Risālah.

Al-Haytamī ʾIbn Ḥajar, ʾAḥmad bin Muḥammad. 1357AH. Tuḥfah al-Muḥtāj Sharḥ al-Minhāj. Egypt: Al-Maktabah al-Tijāriyah al-Kubrā.

Al-Haythamī, ʾAbū al-Ḥasan ʿAlī bin ʾAbī Bakr. 1994. Majmaʿ al-Zawāʾid Wa Manbaʿ al-Fawāʾid. Cairo: Maktabah al-Qudsī.

Al-Kāsānī, ʾAlāʾ al-Dīn ʾAbū Bakr bin Masʿūd. 1986. Badāʾiʿ al-Ṣanāʾiʿ Fī Tartīb al-Sharāʾiʿ. Beirut: Dār al-Kutub al-ʿIlmiyyah.

Al-Kashmīrī, Muḥammad ʾAnwār Shāh. 1425AH. Al-ʿUrf al-Shadhī Sharḥ Sunan al-Tirmīdhī. Beirut: Dār al-Turāth al-ʿArabī.

Al-Khaṭīb al-Baghdādī, ʾAbū Bakr ʾAḥmad bin ʿAlī. 1421AH. Al-Faqīh Wa al-Mutafaqqih. Saudi Arabia: Dār ʾIbn al-Jawzī.

Al-Māwardī, ʾAbū al-Ḥasan ʿAlī bin Muḥammad. 1419AH. Al-Ḥāwī al-Kabīr. Beirut: Dār al-Kutub al-ʿIlmiyyah.

Al-Nawawī, ʾAbū Zakariyā Muḥyī al-Dīn Yaḥyā bin Sharaf. Al-Majmūʿ Sharḥ al-Muhadhdhab. Beirut: Dār al-Fikr.

Al-Qarah Dāghī, ʿAlī Muḥyi al-Dīn. 2018. Al-ʾIjtihād Wa al-Fatwā ʾAhammiyatuhumā. Istanbul: Dār al-Nidāʾ.

Al-Safāraynī, Shams al-Dīn Muḥammad bin ʾAḥmad. 1993. Ghidhāʾ al-ʾAlbāb Fī Sharḥ Manẓūmah al-ʾĀdāb. Egypt: Muʾassasah Qurṭubah.

Al-Sarakhsī, Muḥammad bin ʾAḥmad. 1414AH. Al-Mabsūṭ. Beirut: Dār al-Maʿrifah.

Al-Sumayʿī, Jalāl Muḥammad. 1434AH. Al-Fatwā ʿAbra Wasāʾil al-Taqniyah al-Ḥadīthah Ḥukmuhā Wa Ḍawābituhā. Saudi Arabia: Muʾtamar al-Fatwā Wa ʾIstishrāf al-Mustaqbal.

Al-Suyūṭī, ʿAbd al-Raḥmān. 1419AH. Al-Tawshīḥ Sharḥ al-Jāmiʿ al-Ṣaḥīḥ. Riyadh: Maktabah Al-Rushd.

Enakmen Mufti Dan Fatwa (Kedah Darul Aman). 2008.http://www2.esyariah.gov.my/esyariah/mal/portalv1/enakmen2011/State_Enact_Upd.nsf/f831ccddd195843f48256fc600141e84/3416fa4b608b11794825752b0030c8cf?OpenDocument

Enakmen Pentadbiran Undang-undang Islam (Pahang). 1991.http://www2.esyariah.gov.my/esyariah/mal/portalv1/enakmen/State_Enact_Upd.nsf/f831ccddd195843f48256fc600141e84/876a4f12664a1b0b4825736a0018ca81?OpenDocument

Garis Panduan Pengeluaran Fatwa di Malaysia. 2017.https://e-smaf.islam.gov.my/e-smaf/assets/files/garis_panduan/a7e239efb5ffed79171b923ee948c010.pdf

ʾIbn ʿAbd al-Barr, ʾAbū ʿUmar Yūsuf bin ʿAbdillāh. 1421AH. Al-ʾIstidhkār al-Jāmiʿ Li Madhāhib Fuqahāʾ al-ʾAmṣār. Beirut: Dār al-Kutub al-ʿIlmiyyah.

ʾIbn ʾAbī Shaybah, ʾAbū Bakr ʿAbdullāh bin Muḥammad. 1409AH. Al-Muṣannaf. Riyadh: Maktabah al-Rushd.

ʾIbn al-Qayyim, Muḥammad bin ʾAbī Bakr. 1411AH. ʾIʿlām al-Muwaqqiʿīn ʿAn Rab al-ʿĀlamīn. Beirut: Dār al-Kutub al-ʿIlmiyyah.

ʾIbn Baṭṭāl, ʾAbū al-Ḥasan ʿAlī bin Khalaf. 1423AH. Sharḥ Ṣaḥīḥ al-Bukhārī. Riyadh: Maktabah al-Rushd.

ʾIbn Daqīq al-ʿĪd, Muḥammad bin ʿAlī. n.d. ʾIḥkām al-ʾAḥkām Sharḥ ʿUmdah al-ʾAḥkām. Cairo: Maṭbaʿah al-Sunnah al-Muḥammadiyyah.

Muslim, ʾAbū al-Ḥasan Muslim bin al-Ḥajjāj. n.d. al-Musnad al-Ṣaḥḥ al-Mukhtaṣar Bi Naql al-ʿAdl ʿAn Rasulillāh. Beirut: Dār ʾIḥyāʾ al-Turāth al-ʿArabī.

Yusrī, Muḥammad ʾIbrāhīm. 2012. Al-Fatwā ʾAhammiyatuhā Ḍawābituhā ʾĀthāruhā. Cairo: Dār al-Yusr

Zaydān, ʿAbd al-Karīm. 2001.ʾ Uṣūl al-Daʿwah. Beirut: Muʾassasah al-Risālah.

Published

29-01-2022

How to Cite

Abdul Razak, M. R., & Ismail, A. M. (2022). The Principle of Good Choice of Means of Expression for Direct Fatwa: A Case Study of Issuing Direct Fatwā on the Distance between Worshipers in the Congregational Prayer: ضابط حسن اختيار وسيلة التعبير عن الفتوى المباشرة: الفتوى المباشرة عن التباعد بين المصلين في صلاة الجماعة أنموذجا. International Journal of Fiqh and Usul Al-Fiqh Studies, 6(1), 60–70. https://doi.org/10.31436/ijfus.v6i1.252

Issue

Section

Arabic Articles