(1)
Uthman, M. Z. Lata’if Al-Asrar Li-Ahl Allah Al-Atyar Karangan Nur Al-Din Al-Ranairi: Satu Tinjauan Epistemologi Dan Falsafah Ilmunya. SHAJARAH 2014, 3.