1.
Abd Rahman S, Sulong J, Mat Saad Z, Mohd Mahudin ND, Ahmad Hatta Z, Mohd. Hashim IH, Abdul Ghani N. Identifying the Psychosocial Aspects of Crowd during Pilgrimage: The Experiences of a Group of Pakistani Female Hajj Pilgrims (Mengenalpasti Aspek Psikososial Orang ramai Yang Bersesak Semasa Haji: Pengalaman Kumpulan Jama’ah Haji Wanita Pakistan). JIA [Internet]. 2019 Dec. 30 [cited 2023 Sep. 25];16(3):416-35. Available from: https://journals.iium.edu.my/jiasia/index.php/jia/article/view/873