Abd Rahman, Shukran, Jasni Sulong, Zarina Mat Saad, Nor Diana Mohd Mahudin, Zulkarnain Ahmad Hatta, Intan Hashimah Mohd. Hashim, and Noraida Abdul Ghani. “Identifying the Psychosocial Aspects of Crowd During Pilgrimage: The Experiences of a Group of Pakistani Female Hajj Pilgrims (Mengenalpasti Aspek Psikososial Orang Ramai Yang Bersesak Semasa Haji: Pengalaman Kumpulan Jama’ah Haji Wanita Pakistan)”. Journal of Islam in Asia (E-ISSN 2289-8077) 16, no. 3 (December 30, 2019): 416–435. Accessed May 28, 2024. https://journals.iium.edu.my/jiasia/index.php/jia/article/view/873.