Abdul Hak, N. ., A. M. . Mansor, and R. . Che Soh. “Resolution of Child Custody Dispute: Legislative Foundation and Contemporary Application of Sulh in the Shariah Court of Malaysia (Mediasi Dalam Menyelesaikan Isu Penjagaan Kanak-Kanak: Asas Perundangan Dan Aplikasi Sulh Oleh Mahkamah Syariah Di Malaysia)”. Journal of Islam in Asia (E-ISSN 2289-8077), vol. 17, no. 3, Nov. 2020, pp. 150-69, doi:10.31436/jia.v17i3.990.