Abd Rahman, S., J. Sulong, Z. Mat Saad, N. D. . Mohd Mahudin, Z. . Ahmad Hatta, I. H. . Mohd. Hashim, and N. . Abdul Ghani. “Identifying the Psychosocial Aspects of Crowd During Pilgrimage: The Experiences of a Group of Pakistani Female Hajj Pilgrims (Mengenalpasti Aspek Psikososial Orang Ramai Yang Bersesak Semasa Haji: Pengalaman Kumpulan Jama’ah Haji Wanita Pakistan)”. Journal of Islam in Asia (E-ISSN 2289-8077), vol. 16, no. 3, Dec. 2019, pp. 416-35, doi:10.31436/jia.v16i3.873.