@ U Tun Aung, M. A. S., M. F. Ali, and M. A. K. Afridi. “Agree to Disagree: Towards A Peaceful Co-Existence Amongst Multi-Religious Community (Setuju Untuk Tidak Bersetuju: Kearah Kehidupan Aman Ber-Sama Dikalangan Masyarakat Berbilang Agama)”. Journal of Islam in Asia (E-ISSN 2289-8077), vol. 14, no. 1, Aug. 2017, pp. 248-67, doi:10.31436/jia.v14i1.579.