[1]
N. . Abdul Hak, A. M. . Mansor, and R. . Che Soh, “Resolution of Child Custody Dispute: Legislative Foundation and Contemporary Application of Sulh in the Shariah Court of Malaysia (Mediasi dalam Menyelesaikan Isu Penjagaan Kanak-Kanak: Asas Perundangan dan Aplikasi Sulh oleh Mahkamah Syariah di Malaysia)”, JIA, vol. 17, no. 3, pp. 150–169, Nov. 2020.