[1]
A. . Hazman, B. . Ahmad, and N. . Pauzi, “Kahwin Lari Tanpa Izin Wali Bagi Anak Dara Yang Masih Mempunyai Wali Nasab: Satu Analisis Ke Atas Fatwa Negeri Perlis (Elopement Marriage of the Virgin Who Still Has Family Guardian: An Analysis of the Fatwa in Perlis)”, JIA, vol. 17, no. 3, pp. 268–290, Oct. 2022.