[1]
M. A. S. @ U Tun Aung, M. F. Ali, and M. A. K. Afridi, “Agree to Disagree: Towards A Peaceful Co-Existence amongst Multi-Religious Community (Setuju untuk Tidak Bersetuju: Kearah Kehidupan Aman Ber-sama Dikalangan Masyarakat Berbilang Agama)”, JIA, vol. 14, no. 1, pp. 248–267, Aug. 2017.