Abd Rahman, S., Sulong, J., Mat Saad, Z., Mohd Mahudin, N. D. ., Ahmad Hatta, Z. ., Mohd. Hashim, I. H. . and Abdul Ghani, N. . (2019) “Identifying the Psychosocial Aspects of Crowd during Pilgrimage: The Experiences of a Group of Pakistani Female Hajj Pilgrims (Mengenalpasti Aspek Psikososial Orang ramai Yang Bersesak Semasa Haji: Pengalaman Kumpulan Jama’ah Haji Wanita Pakistan)”, Journal of Islam in Asia (E-ISSN 2289-8077), 16(3), pp. 416–435. doi: 10.31436/jia.v16i3.873.