@ U Tun Aung, M. A. S., Ali, M. F. and Afridi, M. A. K. (2017) “Agree to Disagree: Towards A Peaceful Co-Existence amongst Multi-Religious Community (Setuju untuk Tidak Bersetuju: Kearah Kehidupan Aman Ber-sama Dikalangan Masyarakat Berbilang Agama)”, Journal of Islam in Asia (E-ISSN 2289-8077), 14(1), pp. 248–267. doi: 10.31436/jia.v14i1.579.