Abdul Hak, Nora, Ahmad Mukhlis Mansor, and Roslina Che Soh. 2020. “Resolution of Child Custody Dispute: Legislative Foundation and Contemporary Application of Sulh in the Shariah Court of Malaysia (Mediasi Dalam Menyelesaikan Isu Penjagaan Kanak-Kanak: Asas Perundangan Dan Aplikasi Sulh Oleh Mahkamah Syariah Di Malaysia)”. Journal of Islam in Asia (E-ISSN 2289-8077) 17 (3):150-69. https://doi.org/10.31436/jia.v17i3.990.