@ U Tun Aung, Maulana Akbar Shah, Mohammed Farid Ali, and Muhammad Adil Khan Afridi. 2017. “Agree to Disagree: Towards A Peaceful Co-Existence Amongst Multi-Religious Community (Setuju Untuk Tidak Bersetuju: Kearah Kehidupan Aman Ber-Sama Dikalangan Masyarakat Berbilang Agama)”. Journal of Islam in Asia (E-ISSN 2289-8077) 14 (1):248-67. https://doi.org/10.31436/jia.v14i1.579.