ABD RAHMAN, S.; SULONG, J.; MAT SAAD, Z.; MOHD MAHUDIN, N. D. .; AHMAD HATTA, Z. .; MOHD. HASHIM, I. H. .; ABDUL GHANI, N. . Identifying the Psychosocial Aspects of Crowd during Pilgrimage: The Experiences of a Group of Pakistani Female Hajj Pilgrims (Mengenalpasti Aspek Psikososial Orang ramai Yang Bersesak Semasa Haji: Pengalaman Kumpulan Jama’ah Haji Wanita Pakistan). Journal of Islam in Asia (E-ISSN 2289-8077), [S. l.], v. 16, n. 3, p. 416–435, 2019. DOI: 10.31436/jia.v16i3.873. Disponível em: https://journals.iium.edu.my/jiasia/index.php/jia/article/view/873. Acesso em: 25 sep. 2023.