Abdul Hak, N. ., Mansor, A. M. ., & Che Soh, R. . (2020). Resolution of Child Custody Dispute: Legislative Foundation and Contemporary Application of Sulh in the Shariah Court of Malaysia (Mediasi dalam Menyelesaikan Isu Penjagaan Kanak-Kanak: Asas Perundangan dan Aplikasi Sulh oleh Mahkamah Syariah di Malaysia). Journal of Islam in Asia (E-ISSN 2289-8077), 17(3), 150–169. https://doi.org/10.31436/jia.v17i3.990