@ U Tun Aung, M. A. S., Ali, M. F., & Afridi, M. A. K. (2017). Agree to Disagree: Towards A Peaceful Co-Existence amongst Multi-Religious Community (Setuju untuk Tidak Bersetuju: Kearah Kehidupan Aman Ber-sama Dikalangan Masyarakat Berbilang Agama). Journal of Islam in Asia (E-ISSN 2289-8077), 14(1), 248–267. https://doi.org/10.31436/jia.v14i1.579