(1)
Hj Ibrahim , B. . The Role of Wasi in the Administration of Minor’s Property under Provisions of Islamic Law in Malaysia (Peranan Wasi Dalam Pentadbiran Harta Kanak-Kanak Di Bawah Peruntukan Undang-Undang Islam Di Malaysia). JIA 2020, 17, 170-183.