(1)
Abdul Hak, N. .; Mansor, A. M. .; Che Soh, R. . Resolution of Child Custody Dispute: Legislative Foundation and Contemporary Application of Sulh in the Shariah Court of Malaysia (Mediasi Dalam Menyelesaikan Isu Penjagaan Kanak-Kanak: Asas Perundangan Dan Aplikasi Sulh Oleh Mahkamah Syariah Di Malaysia). JIA 2020, 17, 150-169.