(1)
Hazman, A. .; Ahmad, B. .; Pauzi, N. . Kahwin Lari Tanpa Izin Wali Bagi Anak Dara Yang Masih Mempunyai Wali Nasab: Satu Analisis Ke Atas Fatwa Negeri Perlis (Elopement Marriage of the Virgin Who Still Has Family Guardian: An Analysis of the Fatwa in Perlis). JIA 2022, 17, 268-290.