(1)
Abd Rahman, S.; Sulong, J.; Mat Saad, Z.; Mohd Mahudin, N. D. .; Ahmad Hatta, Z. .; Mohd. Hashim, I. H. .; Abdul Ghani, N. . Identifying the Psychosocial Aspects of Crowd During Pilgrimage: The Experiences of a Group of Pakistani Female Hajj Pilgrims (Mengenalpasti Aspek Psikososial Orang Ramai Yang Bersesak Semasa Haji: Pengalaman Kumpulan Jama’ah Haji Wanita Pakistan). JIA 2019, 16, 416-435.