(1)
Zakariya, H. A Brief Survey of the Anjuman-I Islam in Colonial Malaya (Suatu Tinjaun Ringkas Mengenai Anjuman-I Islam Di Malaya). JIA 2019, 16, 319-343.