(1)
@ U Tun Aung, M. A. S.; Ali, M. F.; Afridi, M. A. K. Agree to Disagree: Towards A Peaceful Co-Existence Amongst Multi-Religious Community (Setuju Untuk Tidak Bersetuju: Kearah Kehidupan Aman Ber-Sama Dikalangan Masyarakat Berbilang Agama). JIA 2017, 14, 248-267.