(1)
Berghout, A. Integrated Model of Civilisational Development An Islamic Perspective (Model Bersepadu Pembangunan Sivil Satu Perspektif Islam). JIA 2017, 14, 179-202.