[1]
Abdul Hak, N. , Mansor, A.M. and Che Soh, R. 2020. Resolution of Child Custody Dispute: Legislative Foundation and Contemporary Application of Sulh in the Shariah Court of Malaysia (Mediasi dalam Menyelesaikan Isu Penjagaan Kanak-Kanak: Asas Perundangan dan Aplikasi Sulh oleh Mahkamah Syariah di Malaysia). Journal of Islam in Asia (E-ISSN 2289-8077). 17, 3 (Nov. 2020), 150–169. DOI:https://doi.org/10.31436/jia.v17i3.990.