[1]
Abd Rahman, S., Sulong, J., Mat Saad, Z., Mohd Mahudin, N.D. , Ahmad Hatta, Z. , Mohd. Hashim, I.H. and Abdul Ghani, N. 2019. Identifying the Psychosocial Aspects of Crowd during Pilgrimage: The Experiences of a Group of Pakistani Female Hajj Pilgrims (Mengenalpasti Aspek Psikososial Orang ramai Yang Bersesak Semasa Haji: Pengalaman Kumpulan Jama’ah Haji Wanita Pakistan). Journal of Islam in Asia (E-ISSN 2289-8077). 16, 3 (Dec. 2019), 416–435. DOI:https://doi.org/10.31436/jia.v16i3.873.