[1]
@ U Tun Aung, M.A.S., Ali, M.F. and Afridi, M.A.K. 2017. Agree to Disagree: Towards A Peaceful Co-Existence amongst Multi-Religious Community (Setuju untuk Tidak Bersetuju: Kearah Kehidupan Aman Ber-sama Dikalangan Masyarakat Berbilang Agama). Journal of Islam in Asia (E-ISSN 2289-8077). 14, 1 (Aug. 2017), 248–267. DOI:https://doi.org/10.31436/jia.v14i1.579.