1.
Hsiu-Ping B. Images of Islam in Taiwan: from Chinese Islam to Global Islam (Imej Islam di Taiwan: Dari Muslim berbangsa Cina kepada Islam Global). JIA [Internet]. 2019Apr.12 [cited 2020Jun.5];16(1):137-60. Available from: https://journals.iium.edu.my/jiasia/index.php/Islam/article/view/776