1.
Tengku Mohd Azzman Shariffadeen TSA, A. Manaf AM. Religiosity and Its Impact on Twitter Use and Viewing of Islamic Reality Television Shows among University Students in Malaysia (Pengaruh Keagamaan Terhadap Penggunaan Twitter dan Tontonan Program Realiti Islamik Dikalangan Pelajar Universiti di Malaysi). JIA [Internet]. 2018Oct.12 [cited 2019Jul.16];15(3):356-82. Available from: https://journals.iium.edu.my/jiasia/index.php/Islam/article/view/709