Abdul Jalil, Mohd Noh, W. Mohd Azam Mohd Amin, and Majdan Alias. “Discourse On Eschatology Of Religions Other Than Islam In Selected 17th Century Malay Texts (Perbincangan Mengenai Eskatologi Agama-Agama Selain Islam Di Dalam Teks-Teks Melayu Terpilih Kurun Ke-17)”. Journal of Islam in Asia 16, no. 1 (April 12, 2019): 221-236. Accessed June 7, 2020. https://journals.iium.edu.my/jiasia/index.php/Islam/article/view/784.