Shah Haneef, S. S. “Muslim Discourse on International Human Rights: The Problem of Harmonization <Br> Wacana Islam Mengenai Hak Asasi Manusia Antarabangsa: Masalah Pengharmonian”. Journal of Islam in Asia, vol. 11, no. 1, June 2014, p. 161, doi:10.31436/jia.v11i1.425.