[1]
R. F. . Binti Fatah Yasin and Mohd. Shah Jani, “The Development Of ‘Ilm Tafsir And Hadith In Malaysian Educational System (Perkembangan Ilmu Tafsir Dan Hadis Dalam Sistem Pendidikan Malaysia)”, JIA, vol. 16, no. 1, pp. 258-277, Apr. 2019.