[1]
M. N. . Abdul Jalil, W. M. A. . Mohd Amin, and M. Alias, “Discourse On Eschatology Of Religions Other Than Islam In Selected 17th Century Malay Texts (Perbincangan Mengenai Eskatologi Agama-Agama Selain Islam Di Dalam Teks-Teks Melayu Terpilih Kurun Ke-17)”, JIA, vol. 16, no. 1, pp. 221-236, Apr. 2019.