[1]
M. W. . Mahmud and S. S. . Shah Haneef, “Expectations from Chinese Muslim Converts for Islamization of Society in Malaysia: Lessons from Life of the Companions (Angkaan Pengubahsuaian Cina Islam untuk Pengislaman Soci-ety di Malaysia: Pelajaran dari Kehidupan Para Sahabat)”, JIA, vol. 16, no. 1, pp. 278-296, Apr. 2019.