[1]
Ma Qiang and Ma Xinguo, “Making Adhān or Knocking Bangzi: Sonic Expressions of Jahriyyah Group in Contemporary China (Laungan Azan menggunakan Ketukan Bangzi: Ekxpresi Sonic Tari-kat Jahriyyah di China Kontemporari)”, JIA, vol. 16, no. 1, pp. 186-203, Apr. 2019.