[1]
B. Hsiu-Ping, “Images of Islam in Taiwan: from Chinese Islam to Global Islam (Imej Islam di Taiwan: Dari Muslim berbangsa Cina kepada Islam Global)”, JIA, vol. 16, no. 1, pp. 137-160, Apr. 2019.