[1]
A. M. A. Zaroum, M. A. Abdul Razak, and A. L. Abd. Razak, “Creativity in Islamic Entertainment: A Case Study of Malaysian Nashid Groups (Rabbani, Raihan and Hijjaz) (Kreativiti dalam Hiburan Islam: Kajian Kes Kumpulan Nasyid Malaysia (Rabbani, Raihan And Hijjaz))”, JIA, vol. 15, no. 2, pp. 500-519, Dec. 2018.