[1]
L. Zakariyah and M. K. Musah, “Examining the Legality of Rahn Contracts in Malaysian Islamic Financial Institutions (Meneliti Kesahihahn Akad Rahnu di Institutusi Kewangan Islam)”, JIA, vol. 15, no. 2, pp. 363-388, Dec. 2018.