[1]
A. L. Abdul Razak, M. A. Abdul Razak, and M. Salami, “The Impacts of Religious Identity on the Relationship between Workplace Stress and Inner Meaning Fulfillment among Non-Academic Staff in Malaysia (Impak Identiti Keagamaan keatas Perkaitan antara Tekanan Tempat Kerja dan Memenuhi Makna Dalaman dikalangan)”, JIA, vol. 15, no. 3, pp. 401-419, Oct. 2018.