[1]
S. S. Shah Haneef, “Muslim Discourse on International Human Rights: The Problem of Harmonization <br> Wacana Islam mengenai Hak Asasi Manusia Antarabangsa: Masalah Pengharmonian”, JIA, vol. 11, no. 1, p. 161, Jun. 2014.