Abdul Jalil, Mohd Noh, W. Mohd Azam Mohd Amin, and Majdan Alias. 2019. “Discourse On Eschatology Of Religions Other Than Islam In Selected 17th Century Malay Texts (Perbincangan Mengenai Eskatologi Agama-Agama Selain Islam Di Dalam Teks-Teks Melayu Terpilih Kurun Ke-17)”. Journal of Islam in Asia 16 (1):221-36. https://doi.org/10.31436/jia.v16i1.784.