ABDUL JALIL, M. N. .; MOHD AMIN, W. M. A. .; ALIAS, M. Discourse On Eschatology Of Religions Other Than Islam In Selected 17th Century Malay Texts (Perbincangan Mengenai Eskatologi Agama-Agama Selain Islam Di Dalam Teks-Teks Melayu Terpilih Kurun Ke-17). Journal of Islam in Asia, v. 16, n. 1, p. 221-236, 12 Apr. 2019.