MAHMUD, M. W. .; SHAH HANEEF, S. S. . Expectations from Chinese Muslim Converts for Islamization of Society in Malaysia: Lessons from Life of the Companions (Angkaan Pengubahsuaian Cina Islam untuk Pengislaman Soci-ety di Malaysia: Pelajaran dari Kehidupan Para Sahabat). Journal of Islam in Asia, v. 16, n. 1, p. 278-296, 12 Apr. 2019.