HSIU-PING, B. Images of Islam in Taiwan: from Chinese Islam to Global Islam (Imej Islam di Taiwan: Dari Muslim berbangsa Cina kepada Islam Global). Journal of Islam in Asia, v. 16, n. 1, p. 137-160, 12 Apr. 2019.