ZAKARIYAH, L.; MUSAH, M. K. Examining the Legality of Rahn Contracts in Malaysian Islamic Financial Institutions (Meneliti Kesahihahn Akad Rahnu di Institutusi Kewangan Islam). Journal of Islam in Asia, v. 15, n. 2, p. 363-388, 24 Dec. 2018.